Posljednji korak Dra┼żen Ilin?i?:
Posljednji korak


ISBN: 978-953-332-009-0
meki uvez s klapnama, 152 str., cijena: 120,00kn


Kroz roman Posljednji korak vodi nas pomalo rezignirani pripovjeda?, u srednjim godinama, koji se od pretjeranih izazova i opasnosti ?ivota skriva u hladovini osrednje akademske karijere. I njegove poslovne i njegove osobne ?elje obilje?ene su neugodom i sramom, kako zbog (homo)seksualne orijentacije, tako i zbog nesigurnosti da u sebi razvije pisca. Tako?er, osje?aju?i sve ve?u odbojnost prema nepravednoj i licemjernoj knji?evnoj zajednici, lomi se izme?u otpora i pripadanja literarnim krugovima. Ipak, postupno, on zaklju?uje da su uspjeh i sre?a samo obmane za naivne. Me?u ostalim i zbog toga jer društvo ne nagra?uje niti ne poti?e strast ili talent, ve? njeguje i štiti konformizam te praznu ambiciju. Biti uspješan u takvome svijetu ustvari zna?i svoju suprotnost, dr?i pripovjeda?, dok promatra koji sve koraci vode prema onom posljednjem.

Jasno je kako je u Berlinski ru?nik Ilin?i? vjerojatno upleo i dio osobnog iskustva, pa se roman ?ita i kao svojevrstan vodi? kroz funkcioniranje hrvatske gay scene i njezine mra?ne strane i tigmatiziranost
u društvu. No, iako sklon mini-esejima o temi, Ilin?i? je ipak vješto izbjegao pretencioznost i to prije svega konstantnim iskricama duhovitosti koje djelu u cjelinu daju prizvuk rastere?enosti od moraliziranja ili optu?ivanja, što je definitivno i najve?i adut Berlinskog ru?nika.
JAGNA POGA?NIK, JUTARNJI LIST


U pri?ama je Ilin?i? zaustavljao gotovo fotografsku reprodukciju stvarnoga. Tako tekst postaje zaustavljeni dojam nekoga trenutka, prisje?anje na neku osobu ili doga?aj koji je ostavio odjek u autorovu istan?anom senzibilietu.
HELENA SABLI? TOMI?, VJESNIK


Svoje male mudrosti i male radosti, male pomake od uobi?ajenog i male korake u druk?ijost, Ilin?i? oblikuje pametnim, ?as poetiziranim, ?as zaigranim re?enicama, za?udnim spojevima rije?i što bljesnu ?arobnim, o?u?uju?im efektima, te visokokultiviranim jezikom i briljantnim stilom koji djelovanje poente iz svake pri?e produ?uju dugo, dugo nakon ?itanja... Pravi Julije Klovi? hrvatske kratke proze!
MIRJANA JURIŠI?, VE?ERNJI LIST