Rascijepljenost Julya Rabinowich:
Rascijepljenost

S njema?kog prevela Helen Sinkovi?
ISBN: 978-953-332-010-6
meki uvez s klapnama, 168 str., cijena:
129,00kn


Sedmogodišnja Miška potje?e iz intelektualne ?idovske obitelji koja sedamdesetih godina emigrira iz Sovjetskog Saveza u Austriju. Stigavši u Be?, suo?avaju se s useljeni?kom mukom svladavanja novog jezika, upoznavanja s novom okolinom i osje?ajem da ne pripadaju ni novom ni starom svijetu. No Miška se – što zbog barbika, što zbog prefinih vo?nih jogurta – vrlo brzo prilago?ava novom ?ivotu. Ali njezini roditelji, troma Laura i mu?evni, melankoli?ni Lav, ?eznu za domovinom koju su napustili. ?ive?i tijelom na zapadu, a srcem u Rusiji, svi zajedno pate od svojevrsnog shizofrenog sindroma, svi su rascijepljeni.

Dok Miška stvara ?ivopisnu sliku odrastanja u Austriji, Zloduh, drugi glavni lik u knjizi, vodi ?itatelja natrag kroz vrijeme na istok, u mra?nu predstaljinisti?ku, staljinisti?ku i poststaljinisti?ku Rusiju, otkrivaju?i bolne obiteljske tajne i brutalne pri?e o antisemitizmu. Iako njezin otac, slikar, uspijeva u Be?u, to ne?e poštedjeti obitelj od raspada, a nakon pada ?eljezne zavjese, Lav se vra?a u Rusiju, gdje umire. Miška, njezine majka i baka –Zloduhove prve ?rtve – bore se za budu?nost.

U metaforici naslova Rascijepljenost, motivu koji se dosljedno provla?i kroz roman, vrlo dojmljivo dolazi do izra?aja problematika identiteta… Posebno osvaja autori?in smisao za groteskno i tragikomi?no. Julya Rabinowich iznena?uje nas svojim smjelim tekstom.
Wiener Zeitung, Ernst Grebovszki

Racijepljenost je knjiga koju svakako valja pro?itati jer vrlo sna?no i sugestivno govori o starim i novim temama te duševnom stanju iskorijenjenih i progonjenih u ovom globaliziranom svijetu.
dr. Natalia Shchyhlevska

Pametan, ?ustar roman, pro?et komikom, poslovi?nom mudroš?u i elementima bajke.
Guardian

Knjiga je nagra?ena nagradom za promicanje suvremene austrijske knji?evnosti Albert Goldstein za 2013. godinu.