Ni?ta se ne opire no?i Delphine de Vigan:
Ni?ta se ne opire no?i

Prijevod: Ita Kova?
ISBN: 978-953-332-013-7
meki uvez s klapnama, 256 str., cijena: 149,00kn


Ništa se ne opire no?i je roman o ?ivotu prepunom emocija i teških poraza.
Prelijepa majka autorice Delphine de Vigan senzibilna je i samozatajna osoba. Delphine bi ?eljela o majci saznati nešto više. Tko je i kakva je bila ta osoba koju je jednog dana pronašla mrtvu?
De Vigan intenzivno se bavi odnosima u obitelji iz koje potje?e i u kojoj je bilo mnoštvo djece i ro?aka. Njezina majka Lucile bila je jedna od starijih sestara u obitelji s mnogo sestara i bra?e. U knjizi upoznajemo glasan, ?ivahan i neobi?no intenzivan obiteljski ?ivot.  Svake godine u obitelj pristi?e novo dijete pa Lucille i ne mo?e zamisliti da bi maj?ina plodnost jednog dana mogla prestati. Obiteljsku svakodnevicu obilje?avaju vesela dru?enja i ?ivahan su?ivot. Tragi?na smrt mla?eg brata koji se utapa u bunaru baca prvu sjenu smrti i o?aja na Lucilin ?ivot.
Ono što autoricu tjera da se intenzivnije bavi ?ivotom svoje majke veo je tajne koji ju obavija.
Tako tek u drugom dijelu romana autorica prelazi u ich-formu kako bi dokumentirala svoju povezanost s obiteljskim klanom. Pri?a koju autorica naposljetku ispripovijeda je psihogram jedne obitelji u kojoj je bilo svega: ljepote, ?ivosti, ?ivotnosti, incestuoznih elemenata, zajedništva, nesre?e i mnogo?ega drugoga, što spada u ?ivot jedne velike obitelji.


Autorica postupno uvi?a da savršena slika vanjskog obiteljskog ?ivota ne odgovara biti te obitelji. Slobodan i otvoren odgoj imponira autorici. No tek poslije primijetit ?e koje zamke krije takva vrst odgoja.

Sje?anja na majku Lucile, koja je vrlo rano postala majkom, pro?eta su strahom za maj?ino duševno zdravlje. Lucile je bila krhka karaktera, imala je mnogo ljubavnika i prolazila je kroz mani?no-depresivne faze.

Naposljetku je završila na psihijatriji  i patila od unutarnje podijeljenosti (bipolarnosti) koju je njezina okolina itekako osje?ala. K?eri su povremeno bile kod oca, a povremeno kod majke.

O psihi?koj labilnosti svoje majke Delphine de Vigan razmišlja u sna?nim slikama. U njima do izra?aja dolazi njezino nemirno i zastrašuju?e djetinjstvo. Toj lijepoj, zanimljivoj i opre?nim emocijama izmu?enoj ?eni autorica podi?e potresni spomenik. Unato? mu?nim iskustvima koja je imala sa svojom majkom autorica i njezine sestre cijelo vrijeme na nedoku?iv na?in tra?e put do nje koji nikako ne mogu na?i. Od tih je pokušaja ostala jedino naklonost koja do izra?aja dolazi tek kad majka umire.

Delphine de Vigan pripovijeda pri?u svoje majke – i pritom piše veliku knji?evnost.
Martina Meister, Literaturen, 22.02.2013

Ništa se ne opire no?i je knjiga koja vas, dok je ?itate, sve više o?arava. Likove koji se pojavljuju u knjizi autorica je uspjela prikazati u njihovoj proturje?nosti: i kao dobre i kao loše, pune nade i uništene. Divna knjiga koja nikoga ne štedi i koja istodobno slavi i dekonstruira mit obitelji.
Johanna Adorján, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 24.02.2013
 
Nadasve dirljiva knjiga o jednoj zanimljivoj obitelji i neobi?noj ?eni koja neprestano iznova sma?e snage za dalje i naposljetku umire onako kako je to uvijek ?eljela: puna ?ivota.
Luzerner Rundschau, 25.02.2013
Oporo pismo, bez ki?enosti, odgovara na pitanje koje nas sve opsjeda: otkuda dolazimo i što sami prenosimo? Potresno.
Paris Match

Malo-pomalo, kako autorica napreduje kroz mutne vode tog dubokog i gotovo paraliziraju?eg romana, ocrtava se dugi put pisanja, prepun sumnji, oklijevanja i narativnih lutanja.
Le Monde des livres

Trebalo je imati hrabrosti upustiti se u temu koju su ve? "potrošili" najve?i pisci: knjigu o svojoj majci. Ipak, to je roman koji intrigira, hipnotizira i potresa.
Le Figaro litteraire