Dragi ?ivot Alice Munro:
Dragi ?ivot

S engleskog prevela Maja Šoljan
ISBN: 978-953-332-017-5
meki uvez s klapnama, 280 str., cijena: 149,00kn


“Ništa nije potra?eno. Ništa nije nebitno. Svaka rije? blista. Munro zna prikazati oblik i atmosferu, okus ?ivota u trideset stranica. Govori nam kako je to biti ljudsko bi?e. Nema tu ispraznih fraza. Na kraju svake od njezinih pri?a morate zastati, odmoriti se, udahnuti. Alice Munro u?inila je više od svih ?ivu?ih pisaca da doka?e da je kratka pri?a umjetni?ka forma, a ne
samo jadni srodnik romana.’’ G. HOLCOMBE, BRITISH COUNCIL

Nema pisca koji bi bio toliko dobar u opisivanju ljubavnih ?udnovatosti, zbunjenosti i ?ivotnih frustracija ili unutrašnje okrutnosti i izdaje koji se mogu
primijetiti u najsitnijim gestama i promjenama tona. Pri?e iz Dragog ?ivota
krše brojna pravila kreativnog pisanja, ali ipak ponovo odra?avaju Munroinu
psihološku jasno?u, oštroumno prihva?anje slabosti i majstorstvo u ?anru
kratke pri?e. THE WASHINGTON POST

Alice Munro pjesnikinja je one neo?ekivane strasti koja bukne naizgled niotkuda i mijenja ?ivot lika... Ve? desetlje?ima me?u našim najva?nijim piscima, Munro u svojem radu donosi ono što je u prozi najbitnije i što pru?a najve?i u?itak, a pritom nas podsje?a kako je lako prepoznati veliku knji?evnost: kad je do?ivite, znate. THE GLOBE AND MAIL (TORONTO)