Kad svjetlost nestaje Eugen Ruge:
Kad svjetlost nestaje

S njema?kog prevela Helen Sinkovi?
ISBN: 978-953-332-018-2
Cijena: 159,00kn


“Kad svjetlost nestaje” obiteljska je saga koja prati tri generacije. Baka i djed, još uvijek uvjereni komunisti, vra?aju se iz Meksika u Isto?nu Njema?ku po?etkom 1950-ih kako bi pripomogli osnivanju nove dr?ave. Njihov sin vra?a se iz drugog smjera – bio je emigrirao u Moskvu, odakle je prognan u Sibir. Dolazi sa ?enom Ruskinjom u dr?avu uronjenu u malogra?anske vrijednosti, i sa sobom donosi nepokolebljivo uvjerenje kako se to mo?e promijeniti. Unuk se u me?uvremenu osje?a sve sputaniji u domovini koju nije birao i kre?e na Zapad, i to upravo na dan kad njegov djed, obiteljski patrijarh, navršava 90. godinu ?ivota. Ova pri?a o njema?koj obitelji zadivljuju?e je razvedena u svom zemljopisnom i vremenskom dosegu, a govori o godinama provedenim u egzilu, stvaranju i propadanju isto?nonjema?ke dr?ave, o padu Berlinskog zida. Majstorski zaokru?ena pripovijest zastaje u Meksiku, Sibiru i Isto?nom Berlinu, usput ocrtavaju?i vrhunce i ponore 20. stolje?a. Ishod je istovremeno zanosna panorama i monumentalni roman o Njema?koj koji kroz napredovanje jedne obitelji ?ini opipljivom samu povijest. Svaka stranica otkriva iznimnu Rugeovu vještinu sa?imanja kompleksnih sadr?aja u jednostavne formule, kako su titrava svjetla politi?ke utopije koja je jednom blistala polako po?ela gubiti sjaj.

Eugen Ruge kao da se cijeli ?ivot spremao napisati ovu knjigu. Njegov kasni prvijenac pru?a nam pogled iz same sr?i DDR-a na cijelo stolje?e njema?ke povijesti.
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Propadanje obitelji Umnitzer paralelno prati doga?aj ve?ih razmjera, pad komunizma u Njema?koj, kao i Alexanderovu osobnu pri?u koja kre?e u istom smjeru. ...nagon Eugena Rugea za tra?enjem istine o minulim doga?ajima iskustvo je koje obilno nagra?uje.
THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT

Naizgled potpuno smirenim narativnim stilom, bogatim dijalozima i vrhunskim monolozima Rugeova “obiteljska pri?a” pru?a zaista informativan i zabavan panoramski pogled na komunizam u Njema?koj, i tjera na razmišljanje.
THE INDEPENDENT

Rugeov roman je pulsiraju?e, vibrantno, izuzetno vitalno djelo, puno formalne inventivnosti, izuzetnog suosje?anja te, iznad svega,  jetkog i pronicavog humora. ...Osje?aj koji ostaje nakon ?itanja romana “Kad svjetlost nestaje” nije o?aj, ve? trijumf. Mo?e se vidjeti kako je od ruševina bivšeg Isto?nog bloka nastalo nešto dovoljno mo?no da nad?ivi svijet iz kojeg je nastalo. Umjetnost predstavljena Rugeovom knjigom srušila je zid izme?u velikih ruskih i ameri?kih romana.
THE NEW YORK TIMES

“Kad svjetlost nestaje” nikada ne napušta svoje literarne ambicije. Na jednakoj udaljenosti od autobiografije, povijesne rekonstrukcije i obiteljskog romana, Eugen Ruge nudi ?itatelju romanesknu, kompleksnu i razra?enu arhitekturu jasnih i postojanih linija.
LE MONDE